Vijf Hollandse Linden

Er begint schot te komen in de ontwikkeling van het Stadionplein. Het zal tijd worden ook, die tijd dringt namelijk: men wil klaar zijn vóór de Europese Kampioenschappen Atletiek die medio 2016 in Amsterdam, en dan vooral in het Olympisch Stadion, worden gehouden.

DSC00027Het noordgedeelte: Enige weken geleden is begonnen met het heien en sinds enige dagen staan er zelfs twéé heimachines te rammen. Het zuidgedeelte: Blijkens een mededeling van het Stadsdeel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor dat deel. Door wie staat er niet bij, maar geraden kan worden dat het de projectontwikkelaar is. Voorts is er een bericht vanuit het Stadsdeel dat er een partij is gevonden die het hotelgedeelte van het gebouw gaat exploiteren en als klap op de vuurpijl ligt er bij het Stadsdeel een aanvraag voor de kap van vijf schitterende bomen aan de Amstelveenseweg ter hoogte van het benzinestation. Als reden wordt gegeven: aldaar komt een extra afrit van de Amstelveensweg richting Argonautenstraat naar de parkeergarage onder het Zuidblok. Blijkbaar is het Stadsdeel bezig met de toekomstige verkeerssituatie als de gebouwen in gebruik zijn.

Het zal nog een heidense klus zijn om alles: noord- en zuidblok plus de verkeersaansluitingen, op tijd af te hebben. Ik blijf de zaak op de voet volgen.