Pop-up Restaurant Baut naar Citroëngebouw

Het vermaarde restaurant Baut, thans nog gevestigd in het voormalige Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat, komt tijdelijk in één van de Citroëngebouwen. Van medio april tot eind dit jaar. Om daarna weer terug te keren naar de Wibautstraat. Naam van het restaurant wordt ‘Baut Zuid’.

CitroëngebouwUit de berichten is niet duidelijk op te maken of het om het noord- of het zuidgebouw gaat. Maar ik ga er van uit dat het om het zuidgebouw gaat: dat is dunkt me veel geschikter of liever, een pracht locatie! Liefst 1000 vierkante meter. Gelijk een mooie test of de plek voldoet.

Onze buurt gaat op deze manier echt de horeca-kant op: eerst de Red Sun aan de Parnassusweg, vervolgens de twee horeca-gelegenheden op de kop van de Marathonweg (altijd heel druk), nu Baut Zuid in een Citroëngebouw…  Straks het Culina-restaurant.