Hotspot Stadionplein op 25 juni 2017

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het Stadionplein? Streven Stadsdeel is een plein in de orde van Leidseplein en Thorbeckeplein. Maar dan is nog een lange weg te gaan. De stand van zaken.

De bebouwing rondom.
Moet eigenlijk nog van de grond komen. Viswinkel Jan Schokker heeft na één jaar nog altijd geen buren. Gehoopt is op de komst van een slager, een groenteman, een bio-winkel. Maar een huur van 60.000 euro per jaar blijkt een onoverkomelijke barrière, wat niet zo verwonderlijk is bij een sprong in het duister. De loop moet immers nog komen. Dat zien we bij het tegenover het Noordblok gelegen Amsterdams Proeflokaal. Dit groots opgezette restaurant dat nu enige maanden open is, trekt op een doordeweekse dag slechts enkele tientallen bezoekers waar het berekend is op een toestroom van honderden. De kiosk waar voorheen Febo in zat en nu in beheer is van Het Amsterdams Proeflokaal, staat maar te staan. Zou een ijsverkooppunt worden, was gezegd. Is men bang voor een bodemloze put?

De zaterdagmarkt.
Na een prima start in maart met veel tamtam en veel toeloop, lijkt de zaterdagmarkt weer teruggevallen naar het wat armetierige niveau van vóór haar vertrek ruim drie jaar geleden. Het is er absoluut niet druk, enkele nieuwkomers zijn al weer afgehaakt, er is geen enkele kraam van allure bijgekomen, de zogeheten experimentele zone met foodtrucks is er nooit gekomen. En nu heeft zelfs een trouwe standhouder: poelier Eric Sier, er de brui aan gegeven.
Steen en been wordt er geklaagd over het totaal gebrek van ondersteuning vanuit het Stadsdeel. Het wilde toch een dynamische markt met een luxe uitstraling? De marktkooplieden voelen zich aan hun lot overgelaten. Er wordt in de media (Echo!) geen reclame gemaakt. Een groot deel van de buurt weet niet eens van het bestaan van de markt. Niemand van het Stadsdeel laat zich op zaterdag zien. Er is geen overleg. Na vertrek van de markt wordt het plein niet geveegd. Zonder overleg is er op zondag óók opeens maandelijks een zogeheten ‘struinmarkt’ waar ook fruit, kaas, noten ed worden verkocht.

Openbare ruimte.
Nu is de openbare ruimte nog niet af. Een deel van het plein ligt open en het vanTuylplantsoen is een zandvlakte. Er wordt hard gewerkt om over enige maanden klaar te zijn. De langzaam zichtbaar wordende contouren zijn veelbelovend: ruim, strak, helder. Misschien dat dan de vaart en elan komt die men vanaf het begin had gedacht. Maar Stadsdeel: niets komt van zelf, let op uw zaak!

Over weer een jaar: juni 2018, evaluatie.