Argonautenstraat proefkonijn waterafvoer

DSC00114 DSC00113 DSC00112                                                                      Misschien is het U opgevallen. In de Argonautenstraat ontbreken over een lengte van 90 meter afvoerputten voor  zoals dat zo mooi genoemd wordt het hemelwater. Kijk maar goed. Wel ligt er in de midden van de weg tussen de klinkers een strook zo op het gezicht gewoon asfalt.
Navraag leert dat hier door Waternet een ‘innovatief’ waterafvoersysteem wordt uitgeprobeerd. Vanwege de klimaatverandering. Voorspeld worden hevige hoosbuien, afgewisseld door langdurige periodes van droogte. Het is daarom zaak 1. zo snel mogelijk het water weg te werken en 2. te zorgen dat vervolgens het water níet afgevoerd wordt. Het grondwater moet op peil gehouden worden.
Het systeem werkt als volgt. De strook, zo 30 cm breed, 10 cm diep, is gevuld met een mengsel van aan elkaar gelijmde kiezels. Met zo’n structuur, dat het zeer waterdoorlatend is. Zie demonstratiefilmpjes op internet. Daar zie je het water direct wegzakken de goot in. Onder deze goot bevindt zich nog een tweede, 50 cm diepe goot gevuld met zodanig materiaal dat het water er vastgehouden wordt om getemporiseerd aan de omgeving te worden afgegeven.

Het is toe te juichen dat er wordt geanticipeerd op wat kan komen. Maar nu de praktijk.

Het systeem ligt er nog geen jaar en zie het resultaat op een druilerige zondag in februari. Doelstelling 2. zal wel gehaald worden, er ontbreekt immers een afvoersysteem, het regenwater blijft gewoon in de buurt. Maar de waterdoorlatendheid van de aangelegde goot laat zeer te wensen over. In brochures wordt beweerd dat dit systeem 60 mm water per uur aan kan tegen over een standaardsysteem 20. Maar zo te zien wordt zelfs die 20 bij lange na niet gehaald.
Je boerenverstand zegt dat zo’n poreuze goot alleen optimaal kan functioneren als ie goed schoon is. En je hoeft maar naar afvoerputjes te kijken om te weten wat straatvuil doet, alleen al van de bomen, waardoor de boel verstopt. Conclusie: of de gemeentereiniging doet zijn werk niet goed en weet de goot niet schoon te houden, of het is niet schoon te krijgen en dan is het experiment dus mislukt.

Zoals het er nu bij ligt is het vragen om problemen, er ontbreekt immers een goed functionerend afvoersysteem. Eén forse hoosbui en de straat staat blank met alle gevolgen van dien.