Aspergeseizoen op hoogtepunt?

Nu al lijkt het aspergeseizoen op zijn hoogtepunt te zijn beland. De aanvoer is overvloedig. Verwacht wordt dat die enige weken zal aanhouden om daarna langzaam te minderen. Hoe het prijsverloop zal zijn is niet te voorspellen. Hangt vooral af van de nachttemperatuur (hoe lager, hoe minder groei, hoe minder aanbod) en van de vraag vanuit het buitenland. De asperge zal wel deze komende weken het meest mals zijn om daarna wat stokkeriger te worden. Dus nu eten!

De asperges worden, als U dat op prijs stelt, gratis voor U geschild.asperges

We voeren drie variëteiten, alle drie van de eerste kwaliteit: AA, AA-violet en AAA.

Kenmerken: AA: Eerste kwaliteit, duimdik
AA-violet: Eerste kwaliteit, duimdik, violetgekleurd aan de top,
AAA: Eerste kwaliteit, anderhalfmaal duimdik.

In de regel is AA de duurste variant: zo’n € 6 per half kilo, dan violet € 5 en vervolgens AAA € 4.